Dr. Özlem Erden Başaran ve Dr. Merih Uğurel Kamışlı

Dr. Özlem Erden Başaran ve Dr. Merih Uğurel Kamışlı

Dr. Özlem Erden Başaran ve Dr. Merih Uğurel Kamışlı

İki Fulbright mezunu, 2013-14 Doktora bursu mezunumuz Dr. Erden Başaran ve 2007-2008 FLTA bursu mezunu Dr. Uğurel Kamışlı, ABD Büyükelçiliği sponsorluğunda “2022 Mezun Katılımı İnovasyon Fonu” (AEIF) tarafından " Sürdürülebilir Barışa Destek Vermek üzere Öğretmenlere Kültürlerarası İletişim Eğitimi" başlıklı proje için araştırma bursu almaya hak kazandı. "

Proje, barış savunucuları olmaları ve kültürlerarası diyalog becerileri kazanmaları için beş aylık oturumlarda 30 Türk hizmet içi öğretmenini eğitecek. Öğretmenler, azınlıklar, mülteciler, göçmenler ve yerel halklar arasındaki yaygın yanılgıları ortadan kaldırmak, çatışmaları önlemek ve sürdürülebilir barışı desteklemek için okul topluluklarında kullanılabilecek kültürlerarası diyalog stratejileriyle donatılacak. Eğitim, kültürlerarası iletişim farkındalığını artıracak ve farklı geçmişlere sahip öğrenciler için öğretim uygulamalarını geliştirecektir.