Dr. Sarah Neel Smith

Dr. Sarah Neel Smith

Dr. Sarah Neel Smith

Halen Maryland Institute College of Art’ta Sanat Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi Bölümü'nde öğretim görevlisi olan Dr. Sarah Neel Smith, Mart 2022'de Metrics of Modernity, Art and Development in Postwar Turkey adlı kitabını yayınladı. 2012-2013 döneminde Fulbright bursu ile UCLA'dan Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gelen Dr. Neel Smith, Sanat ve Mimarlık Tarihi alanındaki araştırmalarını yürütmüştü.

1950'lerin Türkiye sanat dünyasının bu portresinde Sarah-Neel Smith, yirminci yüzyılın küresel modernizmlerini analiz etmek için yeni bir çerçeve sunuyor: ekonomik gelişme. Smith'in kitabı, Türk modernizminin dönüm noktası niteliğindeki eserlerini ilk kez, dedikodu köşelerinden ekonomi teorisine kadar yenilikçi bir dizi kaynakla birlikte yayınlayarak, sanat dünyasının yüzyılın ortalarında Türk ulusunun eklemlenmesi için kilit bir alan olduğunu ortaya koyuyor.