Dr. Ferah Özer

Dr. Ferah Özer

Dr. Ferah Özer

2020-2021 Fulbright Doktora Tez Araştırma Programı bursiyerimiz olarak University of North Carolina at Chapel Hill’de araştırmalarını yürüten Dr. Ferah Özer “21. Yüzyıl Bağlamında Kuramdan Sınıf İçi Uygulamaya Problem Çözme ve Yaratıcılık Becerisi” adlı kitabın eş yazarlarından biri olmuştur. 2022'nin sonlarında yayınlanmaya başlayan kitap, 21. yüzyıl becerilerini, bilim-mühendislik uygulamalarını ve tematik öğrenme yaklaşımlarını bilim tarihi kavramlarıyla harmanlayarak 21. yüzyıl sınıfları için yeni ve özgün bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor.

Dr. Özer, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri bölümünde tamamlamıştır.